KyrkEngel                               

 

Jag arbetar huvudsakligen med antikvariska uppdrag i samband med renoveringar och ombyggnader av byggnader tillhöriga Svenska Kyrkan. Min bakgrund som mångårig handläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland med just dessa frågor ger er en garanti för ett gediget kunnande och engagemang i just era frågor.

Mina styrkor är främst som antikvariskt sakkunnig vid ombyggnads- och ändringsarbeten enligt Kulturmiljölagen som är den lagstiftning som tillsammans med Plan- och bygglagen styr renoveringen  av kyrkliga byggnader. Inför planerade renoveringar och ombyggnationer finns det ofta behov av en antikvarisk rådgivning, antikvarisk förprojektering, framtagande av arbetsbeskrivning eller att göra en grundläggande dokumentation. Då är jag rätt person! Jag har även jobbat med att datera upp vård- och underhållsplaner.
Energifrågor, fukt- och mögelfrågor ligger mig varmt om hjärtat.

Givetvis kan jag även arbeta med profana byggnader som till exempel byggnadsminnen eller andra kulturhistoriska byggnader.
Här hade jag tidigare en lista på mer eller mindre aktuella objekt men en sådan lista måste ju dateras upp oftare än jag hade lust med. Alltså borttagen.

Har ni funderingar och planer på restaurering eller ombyggnad av kyrkan så kontakta mig på thomas@kyrkengel.se eller 0730 21 39 90
Adress: Skälsbo 3, 461 91 Trollhättan
Firmans reg nr 480531-0036
Website counter
först utlagt 15 april 2013 Uppdaterat 2018